jongeren coöperatie

De jongeren coöperatie is een koepelnaam voor diverse initiatieven die te maken hebben met jongeren. Praktijkpioniers ondersteunt via de jongeren coöperatie diverse startups en projecten. In 2023 doen wij een pionierstraject naar de kansen om een coöperatie voor op te richten.
Hierbij zorgen we er dus voor dat jongeren ook eigenaar blijven van hun initiatief.
Het idee is ook om een aantal producten die voor jongeren belangrijk kunnen zijn ondergebracht kunnen worden. Jaarlijks doen wij als Praktijkpioniers ook een project. Dat is in 2023, het Jongerenfonds.

Per 15-06-2023 is een deel van de activiteiten van de jongeren coöperatie ondergebracht bij Jongerentotaal. Een ander deel van de activiteiten en de naam jongeren coöperatie zullen aansluiten bij een nieuw collectiefprogramma met ondernemers en Stichting Leren en Meedoen.
De jongeren coöperatie fungeert hiermee als centrale koepelnaam voor diverse initiatieven.

Onze doelen in 2023 zijn:

  • Wij doen een onderzoek naar de kansen voor het oprichten van een coöperatie
  • We ontwikkelen diverse producten voor de jongeren coöperatie, van hele grote ideeën tot kleine initiatieven
  • Praktijkpioniers doet jaarlijks ook een project, dat is dit jaar het Jongerenfonds, dit concept was al uit de stal van Praktijkpioniers
  • Wij hopen startups van jongeren en studenten extra te kunnen helpen met de jongeren coöperatie met financiële bijdrages en kennis
  • Bij de jongeren coöperatie staat gelijkwaardigheid centraal en eigendom blijft bij de initiatiefnemers
  • We ondersteunen talentontwikkeling via o.a Youth Skills en Think Volunteer
  • Wij helpen de ontwikkeling van een project om jongeren beter te helpen met een maatschappelijk initiatief
  • In 2023 ondersteunen wij een aantal initiatieven, maar wel onder de naam van Praktijkpioniers voornamelijk
  • In 2023 gebruiken wij onze ervaringen voor de beoogde coöperatie in 2024