Wijzigingen en uitbreidingen per 1-12-2023 bij Praktijkpioniers

praktijkpioniers De Mensen bij Praktijkpioniers, Wat doen jullie zoal

Per heden gaan wij als Praktijkpioniers opgedeeld worden in drie onderdelen. We zijn het afgelopen jaar ontzettend gegroeid dat we gaan opsplitsen. Onze jongerenactiviteiten gaan we onderbrengen bij het Centrum voor Jongerenprojecten. Innovatieve talentontwikkeling en initiatiefondersteuning gaan wij doen via Andere Route.

Centrum voor Jongerenprojecten.nl
Met vijf partijen starten wij een nieuwe organisatie rondom jongerenprojecten. De naam was erg logisch bij het kiezen. Van wat doen wij. Wij ondersteunen jongeren en organisaties met projecten. Hieronder vallen thema’s zoals Maatschappelijke diensttijd, jongerenparticipatie en talentontwikkeling. Centrum voor Jongerenprojecten neemt ook een aantal collega’s van Praktijkpioniers over. Praktijkpioniers zal een kleine rol blijven spelen  binnen deze nieuwe organisatie en levert voor het 1e half jaar de aanjager. Een groot deel van de activiteiten die wij deden als Praktijkpioniers gaan op in die van Centrum van Jongerenprojecten.nl. O.a alle onze ideeën rondom jeugd.
Meer te lezen valt op de website van Jongerenprojecten.nl via www.jongerenprojecten.nl (per 1-12-2023)

Andere Route
Andere Route is een innovatieve talentontwikkelaar. Wij ondersteunen mensen met initiatieven die er zorg voordragen dat arbeidsinnovatie en gestimuleerd wordt. Hierbij geloven wij in een andere koers. Kijken hoe het wel kan.  Vanaf januari 2024 gaan wij aan de slag met initiatieven in Zuid-Holland en Zeeland. Aan de slag met projecten rondom tienermoeders, jeugdzorg, autisme en alzheimer. Praktijkpioniers heeft in 2023 het businessconcept ontwikkeld en er zullen we aantal collega’s bij deze organisatie aansluiten. Andere Route is op haar beurt ook partner binnen Jongerenprojecten.nl.

Praktijkpioniers in 2024
Praktijkpioniers gaat zich in 2024 richten op expedities rondom inclusiviteit, duurzaamheid en creativiteit via een jaarprogramma. Begin 2024 zal ons nieuwe logo en programma beschikbaar zijn op deze website. Hiernaast bieden wij ondersteuning aan organisaties met innovatieve projecten rondom pionieren.