Privacybeleid

Privacy protocol
het Bridgefonds / Praktijkpioniers / Ruiten 7 Kaartclub / Duurzame Doeners / Jongerenfonds / LabEde
Allemaal initiatieven onder de de verantwoordelijk van Stichting Onderwijsbelang Nederland Beheer
Stichting Onderwijsbelang Nederland Beheer
KVK 52809161

Dorp 4a 
3466NG Waarder 

0348-663749

info@praktijkpioniers.nl 

Versie: 1.3
Datum: januari 2023 1e versie

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Privacy verklaring

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te controleren.

01. Praktijkpioniers,  Onderwijsbelang, Jongerenfonds en Praktijkpioniers


Onderwijsbelang, Advies voor in het onderwijs
Jongerenfonds , projecten voor jongeren en bedrijfsleven
Praktijkpioniers, projecten rondom pionieren
Lab-Lokaal, initiatieven vanuit de filosofie samenwerken met elkaar. O.a met de naam Lab-Ede

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Stichting Onderwijsbelang Nederland Beheer . Bij deze privacyverklaring zijn de voorwaarden van deze stichting leidend. Het Jongerenfonds is een project van deze stichting.  Bij onze activiteiten is Praktijkpioniers onze hoofdnaam. Daarom lees je in deze verklaring verder naam Praktijkpioniers .

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Praktijkpioniers verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Praktijkpioniers, neem dan gerust contact op! privacy@praktijkpioniers.nl| 06 53831372 | Postbus 1 | 8899ZN Vlieland | KVK  52809161 |

02. Doel Gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoons-gegevens verzameld door Praktijkpioniers Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Praktijkpioniers stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Praktijkpioniers. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden omje aan te melden.

02. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Praktijkpioniers via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics
De website van Praktijkpioniers verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en leveranciers.

04. ePortfolio
De website van Praktijkpioniers maakt ook gebruik van een ePortfolio.Deze gegevens worden niet gebruikt op onze website maar op een extra beveiligde site van onze leverancier Paragin, de leverancier. Wij hanteren hierbij ISO 27001-gecertificeerd en NTA 2035 als uitgangspunten.

03. De Ontvangers
De gegevens die Praktijkpioniers ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. La Posta
De nieuwsbrieven worden verzonden met La Posta. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen LaPosta uit Zupthen.

02. Hostnet
De e-mail  en website van Praktijkpioniers wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via deformulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. De website van het  valt onder dezelfde voorwaarden.

03. Paragin
Een zeer deel van onze websie wordt gerund via Praktijkpioniers haar eigen ePortfolio. Deze wordt wordt gehost door Paragin uit Ermelo.

04. Voys
Onze digitale telefoonnummers deels ook te gebruiken via deze site of in de toekomstworden geleverd door Voys uit Groningen.

04 Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Praktijkpioniers, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in LaPosta. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@praktijkpioniers.nl of via de secretaris/secretariaat van WelZoWijs

02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Praktijkpioniers via mail, dan worden die gegevensdie jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

03. Analytics.
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics

04. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Praktijkpioniersopgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient WelZoWijs al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

05. Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Praktijkpioniers of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven-staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Praktijkpioniers. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoorden/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Praktijkpioniers prive is. Je herkent dezebeveiliging aan het groene slotje voor de url.

06 Jouw Rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Praktijkpioniers vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Praktijkpioniers. Je krijgt dan /een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door WelZoWijs. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Praktijkpioniers vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Praktijkpioniers niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de site van Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt ze uiteraard ook bellen voor meer hulp.

05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Praktijkpioniers jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@ praktijkpioniers.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is om binnen een vier werkdagen te reageren.

07. Plichten

 Praktijkpioniers verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Praktijkpioniers via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Praktijkpioniers de betreffende dienst niet aanbieden.Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
gedeeld met Praktijkpioniers met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen(voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 Praktijkpioniers behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Praktijkpioniers dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Praktijkpioniers te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Zie de gegevens bovenaan deze pagina. 
9-04-2023 Last update