Jongerenfonds

Het Jongerenfonds is een initiatief geadopteerd door Praktijkpioniers. Het Jongerenfonds is een project in ontwikkeling om de mogelijkheden voor jongeren en financiering op diverse manieren makkelijker te maken.

In 2019 tot 2022 heeft het Jongerenfonds onder de naam het Praktijkfonds al de nodige testcase gedaan. Hieruit werden ruim 45 projecten ondersteunt. In 2023 ontwikkelen wij het Jongerenfonds verder tot een nieuw initiatief.

Begin maart is onze publicatie over de kansen van het Jongerenfonds gepubliceerd.

Beleidsbeleving 2023 – Jongerenfonds

Het Jongerenfonds is een initiatief wat in 2025 zijn vervolg verder gaat krijgen. Er is meer onderzoek en we zijn in gesprek met partijen voor financiering. Dit doen we in de luwte. We worden ondergebracht bij het initiatief Centrum voor Jongerenprojecten.