Jongerenfonds

Het Jongerenfonds is een initiatief geadopteerd door Praktijkpioniers. Het Jongerenfonds is een project in ontwikkeling om de mogelijkheden voor jongeren en financiering op diverse manieren makkelijker te maken.

In 2019 tot 2022 heeft het Jongerenfonds onder de naam het Praktijkfonds al de nodige testcase gedaan. Hieruit werden ruim 45 projecten ondersteunt. In 2023 ontwikkelen wij het Jongerenfonds verder tot een nieuw initiatief.

Begin maart is onze publicatie over de kansen van het Jongerenfonds gepubliceerd.

Beleidsbeleving 2023 – Jongerenfonds

Het Jongerenfonds behoort tot de ambities van de jongeren coöperatie.

Per 15-06-2023 zal het initiatief Jongeren onderdeel gaan uitmaken van de Initiatieven Alliantie Jongerentotaal.nl