Bridgefonds

Praktijkpioniers is in 2023 en 2024 de penvoerder van het initiatief het Bridgefonds / Ruiten 7. Dit initiatief heeft als doelstelling om mensen in aanraking te laten komen met het kaartspel bridgen en andere kaartspelen.

Met name Ruiten 7 is het initiatief wat wij vanuit Praktijkpioniers mede aanjagen.

Het initiatief heeft een eigen website via www.bridgefonds.nl