Ruiten7

Ruiten7 is een activiteit om mensen in aanraking te laten komen met kaartspelletjes. Van Bridgen tot klaverjassen. Ruiten 7 is een beleving voor jong en oud.
Leuk en gezelligheid zijn de kernwaarden.
Wij organiseren diverse acties om onze doelgroepen te bereiken. Dit doen we min of meer op dezelfde wijze als wij werken als Praktijkpioniers. Via de nieuws site van Praktijkpioniers kun je onze ervaringen lezen.

Ruiten 7 is formeel een initiatief van het BridgeFonds. Ook van dit initiatief is Praktijkpioniers de penvoerder.
Lees op de site van de Bridgefonds de FAQ als je verdere vragen hebt.