Afgerond: Jongerenfonds pioniersfase

praktijkpioniers Afgerond, Wat doen jullie zoal

Per 15-06-2023 nemen wij afscheid van het project het Jongerenfonds.nl. De afgelopen jaren mocht dit initiatief bij ons aangesloten zijn.
Praktijkpioniers heeft het project opgezet. Jongerenfonds heeft als doelstelling de weg naar geld voor jongeren te versimpelen. Eerst werd er 2,5 jaar getest met het runnen van een eigen fonds onder de noemer Praktijkfonds.nl
Hierin zaten de nodige uitdagingen en leerden wij hoe de financieringen werken. Ook werden ruim 45 projecten van geld voorzien.

In het najaar van 2022 zijn we gestart met de voorbereidingen van een beleidsplan voor het Jongerenfonds. Dit leverde een Beleidsbeleving 1 maart 2023 op. In juni is besloten om Jongerenfonds onder te brengen bij Jongerentotaal.

Jongerentotaal is een Spin-off van Praktijkpioniers en is gericht op jeugdzorg en jongerenparticipatie. Kortom het Jongerenfonds past er goed thuis.

Meer informatie op www.jongerenfonds.nl